Soudní znalectví

Prostřednictvím soudního znalce zajišťuje naše společnost zpracování znaleckých posudků v ekonomických oborech

• oceňování a odhady aktiv a pasiv
• účetní evidence: účetnictví podnikatelů, finančních institucí, organizací veřejného sektoru, inventarizace a ekonomické rozbory, české a mezinárodní účetní standardy, stanovení reálné hodnoty pro účetní účely
• ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžitých příjmů
různá ekonomická odvětví: daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, způsob stanovení a stanovení převodních cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posouzení a vymezení činnosti výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev.

Činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění: ceny a odhady

• oceňování závodů a jejich aktiv a pasiv
• oceňování nemovitých věcí
• oceňování obráběcích a tvářecích strojůvýrobních linek a systémů