PROČ SI VYBRAT NÁS

Využíváme moderní IT prostředky

V současné době neustálých změn a technologického pokroku je nutné držet tempo inovací i v takové oblasti jako je vedení účetnictví a s ním související agendy. 

Digitalizace a kvalitní IT služby

Digitalizujeme všechny podklady do archívu. Výhodou pro klienta je následně pohodlný online přístup k dokladům odkudkoli a kdykoli.

Nejnovější zpracování dat

Při zpracování používáme datovou analýzu podpořenou umělou inteligencí.

Jiný úhel pohledu

Moderní auditor vstřebává znalosti i z jiných oborů a díky tomu může nabídnout jiný úhel pohledu. 

Office with white collar workers working on computers

Společnost Fidia Znalecká a.s. je auditorskou a poradenskou společností. Služby jsou zajišťovány auditory a soudními znalci s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou zároveň členy představenstva. Společnost disponuje auditorským oprávněním č. 494.

Fidia Znalecká a.s. - znalecká kancelář (jmenována Ministerstvem spravedlnosti ČR) - vykonává znaleckou činnost v oboru ekonomika (odvětví: ceny a odhady), strojírenství (odvětví: strojírenství všeobecné), oceňování nemovitostí a posuzování kvality staveb a stavebních prací.

Znalecká kancelář je pojištěna na škody až do výše 50 mil. Kč