Účetní poradenství

  • komplexní externí zpracování účetnictví dle standardů
  • sestavování a revize statutárních výkazů dle ČÚS a IFRS
  • zpracování účetnictví
  • zpracování manažerských reportů
  • rekonstrukce účetnictví
  • analýza systému vedení účetnictví, odborné poradenství,
  • účetní due diligence,
  • digitalizace a automatizace účetnictví.