Audit

V rámci statutárního auditu je ověřována rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva. Tomuto auditu podléhají klienti, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů.

Nad rámec statutárního auditu zajišťujeme pro klienty dle specifické objednávky forenzní audit.V oblasti auditu máme desítky spokojených klientů z velkých, středních i malých podniků z mnoha oblastí:

• filmová a reklamní produkce,
• stavebnictví,
• finanční poradenství,
• obchodování s cennými papíry,
• hotelnictví a ubytovací služby,
• nákup a prodej zboží,
• nadace a neziskové organizace,
• softwarové služby,
• dopravní značení,
• strojírenství.